egzamin

EGZAMIN PARALOTNIOWY

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wypełnionych wniosków, wniesienie opłat do Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz wniesienie opłat dla organizatora za przeprowadzenie czynności lotniczych:

Egzamin przeprowadzamy na lotnisku w Borsku. Wymagane przeszkolenie H aby przystąpić do egzaminu.

Opłaty dodatkowe organizacyjne związane z przeprowadzeniem czynności lotniczych płatne organizatorowi Collage LotyParalotnia.pl:

Egzamin Pilota Paralotni swobodnej:

399zł - opłata zawiera wypożyczenie kompletu sprzętu na czas egzaminu, opłatę lotniskową, holowanie, inne opłaty organizacyjne i biurowe. Opłatę można wnieść poprzez link: lub tradycyjnym przelewem lub płatność kartą na lotnisku przed egzaminem. Nie przyjmujemy gotówki!!

Powyższa opłata jest dla uczniów naszej szkoły obniżona i wynosi 199 zł Płatność można wnieść poprzez link: https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=p24:acbbe15714c3bf5f7eda8dc0d100 lub tradycyjnym przelewem lub płatność kartą na lotnisku przed egzaminem. Nie przyjmujemy gotówki!!

Opłata za egzamin Napędowy PPG lub PPGG

W przypadku egzaminu PPG oraz PPGG wypożyczenie sprzętu do egzaminu napędowego obowiązuje opłata w wysokości 399zł. Link do płatności za egzamin PPG lub PPGG https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=p24:832138a0271e9f678c66b97e749d

 1. PRAWIDŁOWE WZÓRY WNIOSKÓW     UWAGA! - wnioski drukować trzeba! dwustronnie - oszczędzamy papier. Egzaminator nie przyjmie wniosków drukowanych inaczej niż dwustronnie
 • zdajemy po raz pierwszy na ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie  Świadectwa Kwalifikacji - wzór 37/LPL1 dostępny na stronie ULC:  Pobierz wniosek wzór 37/LPL1
 • Jeśli wpisujemy dodatkowe uprawnienia do ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie  Świadectwa Kwalifikacji - wzór  44/LPL1 dostępny na stronie ULC: Pobierz wniosek wzór  44/LPL1       
 • 2. WYPEŁNIANIE DANYCH WE WNIOSKU
 •  Wniosek powinien zawierać pełne dane i być podpisany.
 •  Adres do korespondencji w Polsce ( osoby mieszkające za granicą mogą wyznaczyć pełnomocnika, który odbierze korespondencję  z ULC)

3. Opłaty  do Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 •   Potwierdzenia opłat/dopłat powinny być zatytułowane na jedną konkretną osobę i potwierdzenie musi zostać wydrukowane i dostarczone podczas egzaminu
 • W tytule płatności powinna być zawarta informacja czego dotyczy płatność tzn. za wydanie ŚK, egzamin teoretyczny i praktyczny (czytaj niżej).
 • Wszystkie opłaty można zrobić na jednym przelewieaktualna tabela opłat lotniczych znajduje się na stronie ULCTabela Opłata lotniczych
 •  Jeśli kandydat wraz ze wnioskiem składa kopię dokumentu upoważniającego go do zniżki, ma ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem (dołączona powinna być także opłata na rzecz Urzędu Dzielnicy Warszawa Włochy).
 • Numery rachunków bankowych również znajdują się na stronie ULC: http://ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe .
 • Na dzień 1 marca 2021 numer konta ULC: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02–247 Warszawa

4  Do wniosku trzeba dołączyć:

 • Zaświadczenie o ukończenia szkolenia  tzw. WD4  ( wystawia szkoła) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP - część B ( wniosek wypełnia instruktor - niezbędne do podejścia do egzaminu)
 • Badania lotniczo-lekarskie III klasy - dotyczy tylko zdających na uprawnienia dodatkowe - Tandem
 • Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02–247 Warszawa

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów :

 • Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa (można np zakupić online na www.finasowachata.pl )
 • Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce  tzw. Karta paralotni - bardzo ważne ( nie przegląd paralotni tylko karta paralotni)
 • WAŻNY dokument tożsamości czyli dowód osobisty lub paszport-bez lub m-Obywatel tego kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu!!
 • Wydrukowane potwierdzenie przelewów do ULC za egzaminy

5 . Opłaty cd.

Opłaty dotyczą osób występujących o świadectwo kwalifikacji PGP z jednym uprawnieniem podstawowym.

UWAGA: Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy:

Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 82 zł
(imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.1/pkt.4)

Opłata za egzamin praktyczny wynosi 66 zł
(imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2/pkt.4.2)

Opłata za egzamin praktyczny dla pilota motoparalotni wynosi 95 zł
(imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2/pkt.4.3)

Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 66 zł
(imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II pod część 2.2/pkt. 6.1)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów:
1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa, np. http://finansowachata.pl

2. Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce. Poniżej przykład sprzętu do egzaminu na poszczególne uprawnienia:
PP – karta oznaczenia podzespołu – paralotni (karta paralotni), karta przełożenia spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, w przypadku lotów za wyciągarką sprawny wyczep,
PPG – karta oznaczenia podzespołu – paralotni (karta paralotni), karta przełożenia spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, napęd z ważnym dopuszczeniem do lotów,
PPGG – karta oznaczenia podzespołu – paralotni (karta paralotni), karta przełożenia spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, wózek z napędem z ważnym dopuszczeniem do lotów.
TANDEM – karta oznaczenia podzespołu – paralotni (karta paralotni), karta przełożenia spadochronu innego przeznaczenia, kask, radiostacja, w przypadku lotów za wyciągarką sprawny wyczep, kopia orzeczenia lotniczo-lekarskiego.

3. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej, a także za wpisy i wydanie ŚK (wydruk).
Na egzamin należny wydrukować potwierdzenia przelewów najlepiej dzień wcześniej. Pliki z potwierdzeniem przelewu pokazywane na urządzeniach mobilnych nie są honorowane.

W przypadku gdy kandydat podczas pierwszego egzaminu LKE występuje dodatkowo o np. uprawnienie PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin praktyczny na każde kolejne uprawnienie podstawowe wpisane do świadectwa kwalifikacji w wysokości 155 zł, oraz opłatę 55 zł za wpis uprawnienia do ŚK. Np. Egzamin na upr. dodatkowe PPG do ŚK PGP- tab.2 część I pod część 1.2 pkt 5

2. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP i uprawnieniem podstawowym np. PP chcąc mieć wpisane uprawnienie np. PPG wnosi opłatę za egzamin praktyczny w wysokości 139 zł, zdaje ten egzamin, oraz wnosi opłatę za wpisanie uprawnienia do ŚK w wysokości 62 zł – tab 1 cześć II, pod część 2.2 pkt 8

3. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie:

a. 232 zł za egzamin teoretyczny (imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.1 pkt 5)
b. 155 zł za egzamin praktyczny (imię i nazwisko/egzamin praktyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2 pkt 5)
c. 62 zł za wpisanie uprawnienia do ŚK (imię i nazwisko/wpis uprawnienia ŚK PGP/tab.1 część II pod część 2.2 pkt 8)

4. Pilot z ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za egzamin praktyczny za wznowienie uprawnienia w kwocie 82 zł (za każde wznawiane uprawnienie) (imię i nazwisko/opłata za egzamin praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/ tab.2 część I pod część 1.2 pkt 7).

5. Przedłużenie uprawnienia dodatkowego, które ma określona ważność skutkuje opłatą 82 zł. (imię i nazwisko/opłata za egzamin praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/ tab.2 część I pod część 1.2 pkt 7)

Informacje praktyczne

jak poprawnie wypełnić wniosek oraz  wzory wypełnionych wniosków 37/lpl1 , 44/lpl1:

 • Wniosek drukujemy dwustronnie.
 • Wniosek musi być podpisany przez kandydata we wszystkich polach (Data i podpis kandydata) strona 2-3 wniosku.
 • Wniosek wypełniamy literami drukowanymi.
 • Wpisujemy miejscowość i datę.
 • X zaznaczamy na rodzaj uprawnienia lub uprawnień. Dotyczy to wniosku 37/LPL1 (PP, PPG, PPGG), lub w przypadku wniosku 44/LPL1 nazwę uprawnienia (PP, PPG, PPGG lub TANDEM), oraz podajemy numer dotychczasowego świadectwa kwalifikacji (np. PL.XXXXX.PGP)
 • Punkt 1 wypełniamy dane osobowe.
 • Punkt 2 wypełniamy adres zamieszkania tu podajemy także nr. telefonu do kontaktu i maila jeśli chcemy uzyskać informację o wysyłce świadectwa kwalifikacji.
 • Punkt 3 wniosku podajemy adres do korespondencji jeśli jest taki sam jak w punkcie 2 wniosku to wpisujemy skrót  jw.
 • Punkt 5 wniosku tutaj zaznaczamy informacje dotyczące  miejsca odbioru świadectwa kwalifikacji, wysyłka na adres korespondencyjny lub odbiór osobisty z delegatur terenowych. Uwaga nie wpisujemy tutaj adresów zagranicznych podajemy tylko krajowe.
 • Punkt 6 wniosku  informacja o dokumentach załączonych do wniosku, tu zaznaczamy X informacje o załącznikach.
TOP