3bwfvuam9pgvo3s8xdvasx8r2sasmb

egzamin

EGZAMIN PARALOTNIOWY

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wypełnionych wniosków, wniesienie opłat do Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz wniesienie opłat dla organizatora za przeprowadzenie czynności lotniczych:

Egzamin przeprowadzamy na lotnisku w Borsku. Wymagane przeszkolenie H aby przystąpić do egzaminu.

Opłaty dodatkowe organizacyjne związane z przeprowadzeniem czynności lotniczych płatne organizatorowi Collage LotyParalotnia.pl:

Egzamin Pilota Paralotni swobodnej:

399zł - opłata zawiera wypożyczenie kompletu sprzętu na czas egzaminu, opłatę lotniskową, holowanie, inne opłaty organizacyjne i biurowe. Opłatę można wnieść poprzez link: lub tradycyjnym przelewem lub płatność kartą na lotnisku przed egzaminem. Nie przyjmujemy gotówki!!

Powyższa opłata jest dla uczniów naszej szkoły obniżona i wynosi 150 zł Płatność można wnieść poprzez link: https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=4aige7e07b10mabgvguf971tsiz7cgwc lub tradycyjnym przelewem lub płatność kartą na lotnisku przed egzaminem. Nie przyjmujemy gotówki!!

Opłata za egzamin Napędowy PPG lub PPGG

W przypadku egzaminu PPG oraz PPGG wypożyczenie sprzętu do egzaminu napędowego obowiązuje opłata w wysokości 399zł. Link do płatności za egzamin PPG lub PPGG https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=p24:832138a0271e9f678c66b97e749d

 1. PRAWIDŁOWE WZÓRY WNIOSKÓW     UWAGA! - wnioski drukować trzeba! dwustronnie - oszczędzamy papier. Egzaminator nie przyjmie wniosków drukowanych inaczej niż dwustronnie
 • zdajemy po raz pierwszy na ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie  Świadectwa Kwalifikacji - wzór 37/LPL1 dostępny na stronie ULC:  Pobierz wniosek wzór 37/LPL1
 • Jeśli wpisujemy dodatkowe uprawnienia do ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie  Świadectwa Kwalifikacji - wzór  44/LPL1 dostępny na stronie ULC: Pobierz wniosek wzór  44/LPL1       
 •  
 • 2. WYPEŁNIANIE DANYCH WE WNIOSKU
 •  Wniosek powinien zawierać pełne dane i być podpisany.
 •  Adres do korespondencji w Polsce ( osoby mieszkające za granicą mogą wyznaczyć pełnomocnika, który odbierze korespondencję  z ULC)

3. Opłaty  do Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 •   Potwierdzenia opłat/dopłat powinny być zatytułowane na jedną konkretną osobę i potwierdzenie musi zostać wydrukowane i dostarczone podczas egzaminu
 • W tytule płatności powinna być zawarta informacja czego dotyczy płatność tzn. za wydanie ŚK, egzamin teoretyczny i praktyczny (czytaj niżej).
 • Wszystkie opłaty można zrobić na jednym przelewieaktualna tabela opłat lotniczych znajduje się na stronie ULCTabela Opłata lotniczych
 •  Jeśli kandydat wraz ze wnioskiem składa kopię dokumentu upoważniającego go do zniżki, ma ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem (dołączona powinna być także opłata na rzecz Urzędu Dzielnicy Warszawa Włochy).
 • Numery rachunków bankowych również znajdują się na stronie ULC: http://ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe .
 • Na dzień 1 marca 2021 numer konta ULC: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02–247 Warszawa

4  Do wniosku trzeba dołączyć:

 • Zaświadczenie o ukończenia szkolenia  tzw. WD4  ( wystawia szkoła) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP - część B ( wniosek wypełnia instruktor - niezbędne do podejścia do egzaminu)
 • Badania lotniczo-lekarskie III klasy - dotyczy tylko zdających na uprawnienia dodatkowe - Tandem
 • Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02–247 Warszawa

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów :

 • Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa (można np zakupić online na www.finasowachata.pl )
 • Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce  tzw. Karta paralotni - bardzo ważne ( nie przegląd paralotni tylko karta paralotni)
 • WAŻNY dokument tożsamości czyli dowód osobisty lub paszport-bez lub m-Obywatel tego kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu!!
 • Wydrukowane potwierdzenie przelewów do ULC za egzaminy

5 . Opłaty cd.

Uprawnienia dodatkowe opłaty:

1. W przypadku gdy kandydat podczas pierwszego egzaminu LKE występuje dodatkowo o np. uprawnienie PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin praktyczny na każde kolejne uprawnienie podstawowe wpisane do świadectwa kwalifikacji w wysokości 139 zł, oraz opłatę 55 zł za wpis uprawnienia do ŚK. Np. Egzamin na upr. dodatkowe PPG do ŚK PGP- tab.2 część I pod część 1.2 pkt 5

2. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP i uprawnieniem podstawowym np. PP chcąc mieć wpisane uprawnienie np. PPG wnosi opłatę za egzamin praktyczny w wysokości 121 zł, zdaje ten egzamin, oraz wnosi opłatę za wpisanie uprawnienia do ŚK w wysokości 48 zł – tab 1 cześć II, pod część 2.2 pkt 8

3. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie:

a. 208 zł za egzamin teoretyczny  (imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.1 pkt 5)
b. 139 zł za egzamin praktyczny  (imię i nazwisko/egzamin praktyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2 pkt 5)
c. 55 zł za wpisanie uprawnienia do ŚK (imię i nazwisko/wpis uprawnienia ŚK PGP/tab.1 część II pod część 2.2 pkt 8)

4. Pilot z ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za egzamin praktyczny za wznowienie uprawnienia w kwocie 63 zł (za każde wznawiane uprawnienie) (imię i nazwisko/opłata za egzamin  praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/ tab.2 część I pod część 1.2 pkt 7).

5. Przedłużenie uprawnienia dodatkowego, które ma określona ważność skutkuje opłatą 73 zł. (imię i nazwisko/opłata za egzamin praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/ tab.2 część I pod część 1.2 pkt 7)

Przykłady:

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

 •         208 zł za egzamin teoretyczny
 •          139 zł za egzamin praktyczny
 •          55 zł za wpisanie uprawnienia (w praktyce jest to wydanie nowego ŚK)

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z  uprawnieniem podstawowym PP, chcąc zdawać na uprawnienie  podstawowe PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

 •          139 zł za egzamin praktyczny
 •          55 zł za wpisanie uprawnienia (w praktyce jest to wydanie nowego ŚK)
 •  

Osoba, która po raz pierwszy podchodzi do egzaminu na ŚK  wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

 •  
 •         73 zł za egzamin teoretyczny
 •          59 zł za egzamin praktyczny
  • 85zł dla pilota motoparalotni
 •          59 zł  WYDANIE ŚK
TOP