egzamin

EGZAMIN PARALOTNIOWY

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wypełnionych wniosków, wniesienie opłat do Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz wniesienie opłat dla organizatora za przeprowadzenie czynności lotniczych:

Egzamin przeprowadzamy na lotnisku w Borsku. Wymagane przeszkolenie H aby przystąpić do egzaminu.

Opłaty dodatkowe organizacyjne związane z przeprowadzeniem czynności lotniczych płatne organizatorowi Collage LotyParalotnia.pl:

150zł - opłata zawiera wypożyczenie kompletu sprzętu na czas egzaminu, opłatę lotniskową, holowanie, inne opłaty organizacyjne i biurowe. Opłatę można wnieść poprzez link: https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=2yhlqtvdewsa2nw8vqmxo9r4hhkzzclr  lub tradycyjnym przelewem lub płatność kartą na lotnisku przed egzaminem. Nie przyjmujemy gotówki!!

Powyższa opłata dla uczniów naszej szkoły wynosi 50% opłaty głównej 75zł Płatność można wnieść poprzez link: https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=4aige7e07b10mabgvguf971tsiz7cgwc lub tradycyjnym przelewem lub płatność kartą na lotnisku przed egzaminem. Nie przyjmujemy gotówki!!

 

 1. PRAWIDŁOWE WZÓRY WNIOSKÓW
 • zdajemy po raz pierwszy na ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie  Świadectwa Kwalifikacji - wzór 37/LPL1 dostępny na stronie ULC:  Pobierz wniosek wzór 37/LPL1
 • Jeśli wpisujemy dodatkowe uprawnienia do ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie  Świadectwa Kwalifikacji - wzór  44/LPL1 dostępny na stronie ULC: Pobierz wniosek wzór  44/LPL1
 • Jeśli wymieniamy  ŚK  po 5 latach , wypełniamy  wniosek o wymianę z powodu wznowienia - wzór 47/LPL1 dostępny na stronie ULC: Pobierz wniosek wzór 47/LPL1

       2. WYPEŁNIANIE DANYCH WE WNIOSKU

 •  Wniosek powinien zawierać pełne dane i być podpisany.
 •  Adres do korespondencji w Polsce ( osoby mieszkające za granicą mogą wyznaczyć pełnomocnika, który odbierze korespondencję  z ULC)

3. Opłaty  do Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 •   Potwierdzenia opłat/dopłat powinny być zatytułowane na jedną konkretną osobę.
 • W tytule płatności powinna być zawarta informacja czego dotyczy płatność tzn. za wydanie ŚK, egzamin teoretyczny i praktyczny (czytaj niżej).
 • Wszystkie opłaty można zrobić na jednym przelewieaktualna tabela opłat lotniczych znajduje się na stronie ULCTabela Opłata lotniczych
 •  Jeśli kandydat wraz ze wnioskiem składa kopię dokumentu upoważniającego go do zniżki, ma ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem (dołączona powinna być także opłata na rzecz Urzędu Dzielnicy Warszawa Włochy).

4  Do wniosku trzeba dołączyć:

 • Zaświadczenie o ukończenia szkolenia  tzw. WD4 ( wystawia szkoła) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP - część B ( wniosek wypełnia instruktor - niezbędne do podejścia do egzaminu)
 • Badania lotniczo-lekarskie III klasy - dotyczy tylko zdających na uprawnienia dodatkowe - Tandem
 • Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów :

 • Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa.Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce  tzw. Karta paralotni - bardzo ważne ( nie przegląd paralotni tylko karta paralotni)

5 . Opłaty cd.

Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy: np. Imię i Nazwisko, za co: np. egzamin teoretyczny..... itp.  itd.

 • Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 55 zł .
 • Opłata za egzamin praktyczny wynosi 44 zł .
 • - Opłata za egzamin praktyczny za każde dodatkowe uprawnienie wynosi 108 zł
 • Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 44 zł.
 • - Opłata za wpisanie każdego dodatkowego uprawnienia wynosi 44 zł  .

Przykłady:

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

 •         162 zł za egzamin teoretyczny
 •          108 zł za egzamin praktyczny
 •          44 zł za wpisanie uprawnienia (w praktyce jest to wydanie nowego ŚK)

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z  uprawnieniem podstawowym PP, chcąc zdawać na uprawnienie  podstawowe PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

 •          108 zł za egzamin praktyczny
 •          44 zł za wpisanie uprawnienia (w praktyce jest to wydanie nowego ŚK)

Osoba, która po raz pierwszy podchodzi do egzaminu na ŚK  wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

 •         55 zł za egzamin teoretyczny
 •          44 zł za egzamin praktyczny
 •          44 zł  WYDANIE ŚK
TOP